0 CM

0C

KONAKLAMA SÖZLEŞMESİ

 

KONAKLAMA SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1/A - Konaklama bedeline istinaden konaklama bedelinin %50 'si avans olarak tahsil
edilmiştir, Kalan bakiye tesise girişte peşin ve nakit olarak tahsil edilecektir, Kampanyalı
erken rezervasyon ve kredi kartı ödemeli; indirimli konaklama bedellerinin kalanı peşin ve
nakit olarak tahsil edilir, Kredi kartıyla ödeme yapılması halinde %5 komisyon ilave edilir.

2/A - Müşteri, ÇAMBAŞI DOĞA TESİSLERİ belirtilen tarihler arasında konaklama
yapacaktır.

3/A – Müşterinin tesise giriş saati 14.00'dır. tesisten çıkışı en son saat 11.00'dır. Tesise giris
tarihinde odalara yerleşmenin en erken 14.00’da mümkün olabileceğinden, tesisten ayrılış
günü ise en geç saat 11.00’da odaların boşaltılması gerektiğini, 11.00’dan sonra odaların
boşaltılmaması halinde; Müşteri, kişi başına tesisin bir günlük tarife bedeli ödeneceğini ve
tesiste alacakları ekstra yiyecek-içecek ve sistem dışı hizmetlerin ücretlerinin kendilerine ait
olduğunu şimdiden kabul etmiş sayılırlar.

4/A - Müşteri rezervasyon yaptırdığı tarihten konaklamanın başlangıcına tam 72 saat kalaya
kadar (72 saat öncesinden) aldığı ürünü istediği kişiye iptal ve devredebilir. Devralan bakiye
ve devir sebebiyle doğan tüm masraflardan devreden ile sorumludur. Müşteri, tüm iptal
/devir taleplerini yazılı olarak hizmetin başlangıcından evvel ÇAMBAŞI DOĞA
TESİSLERİNE sunmakla yükümlüdür.

5/A - Müşteri ön ödemesini yaptığı rezervasyonla ilgili istediği değişikliği hizmetin
başlamasına 72 saat kala öncesinden yazılı olarak belirtmediği sürece işbu sözleşmede
yazılı konaklama şekilleri geçerlidir.

6/A - ÇAMBAŞI DOĞA TESİSLERİ erken rezervasyon yapan misafirlerinden herhangi bir
nedenle tatilini iptal etmesi halinde; Rezervasyon Tarihinden 72 saat öncesine kadar ücret
iade garantisi vermektedir, 72 saat öncesinden yazılı olarak yapılan iptal rezervasyonları
koşulsuz olarak iade edilmektedir,

ÇAMBAŞI DOĞA TESİSLERİ MÜŞTERİ İMZASI
6/B - Müşteri hizmetin başlamasından 3 - 1 gün evvel sözleşmeyi iptal, değişiklik ve devir
talep etmesi halinde toplam konaklama bedelinin %50'si her halükarda iki günlük ücreti
tesis yönetimine ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Tesise gelmeme ya da girişten sonra
yapılan gün süresi kısaltmalarında ve iptallerde geri ödeme yapılmaz. Tahsil edilen ücret
iadesi yapılmaz.

6/C - Müşteri hizmetin başlayacağı gün sözleşmeyi iptal, değişiklik ve devir talep ettiğinde
konaklama bedelinin tamamını ödemek durumundadır, Konaklama hizmetinin başladığı
tarihte iptal, değişiklik ve devir talep ettiğinde ödediği bedel iadesi yapılmaz. Her halükarda
sözleşme bedelin % 50'si cayma tazminatı olarak kesilir. 2 günlük konaklama bedelinden
aşağı olamaz.

6/D – Müşteri yüksek sezonda rezervasyonu önceden iptal etmediği halde tesise rezervasyon
tarihinde geldiğinde hiçbir hak talep etmeden konaklama bedelinin tamamını ödemek
durumundadır, Her halükarda iki günlük konaklama bedeli cayma tazminatı olarak tahsil
edilir,

6/E- Konaklama hizmet başlangıcından sonra gelen erken çıkış talebi, tesis yönetiminin
onayı ile değerlendirilir, tesisten erken ayrılma halinde ücret iadesinin yapılıp
yapılmayacağı, tesisin yönetiminin inisiyatifinde olduğundan bu konuda Tesis Yönetimi’ne
bir talep ve itiraz yöneltilemez. Tesisten erken ayrılma halinde Tüketici ÇAMBAŞI DOĞA
TESİSLERİNE tüm ödemeyi yapmayı kabul eder.

6/F - Müşteri; indirimli satış döneminde satın almış olduğu indirimli erken rezervasyon
ürününde herhangi bir sebeple tarih değişikliği yaptırmak isterse, talepte bulunduğu tarihte
geçerli olan liste fiyatları üzerinden indirimsiz rezervasyon değişikliği yapılacağını kabul
eder.

7/A - Müşteri bu tesis rezervasyonu sözleşmesini, mail-order, sanal pos, havale veya eft, ile
alarak her hangi bir sebepten dolayı imzalayamamış olsa dahi taraflar arasında geçerli
olacak bu sözleşme şartlarını katalog, internet sitesi veya ilanlar ile öğrenmiş olup, bu otel
rezervasyonu sözleşmesini bu sözleşmedeki yazılı şartlarda almayı taahhüt etmişlerdir

8/A - Tesis yönetimi gerekli gördüğü durumlarda tüketiciye de bildirmek kaydı ile, ilan
ettiği veya kayıt aldığı otel rezervasyonunu başlangıç tarihinden 72 saat öncesine kadar
kısmen veya tamamen değiştirebilir, Müşteri bu değişiklikleri ve iptali kabul etmediği
takdirde rezervasyonunu iptal edip ödediği ücretin tamamını iade alma hakkına sahiptir. Bu
durumda müşteri tazminat hakkı doğmaz.
9/A – İşbu sözleşme feshi ancak yukarıdaki belirtilen maddeler doğrultusunda gerçekleşir.
Rezervasyon iptali yazılı olarak belirtilmediği halde rezervasyon tarihinde hizmeti satın alan
müşterinin, tesise giriş yapması ve konaklama giriş formunu imzaladıktan sonra konaklama
hizmetinin başladığı takdirde işbu sözleşmenin iptali tesise giriş yapılmasına ve
konaklamanın başlamasına rağmen, Müşteri tarafından her ne sebep ve mazeret sunularak
tesisten ayrılmaya karar vermesi halinde, sözleşme bedelinin tamamının tesis yönetimine
ödenmesi gerekir, girişten sonra yapılan gün süresi kısaltmalarında ve iptallerde geri ödeme
yapılmaz.
9/B - Ancak işbu sözleşmenin tesis yönetimi insiyatifi doğrultusunda müşterinin mazeretini
dikkate alarak cayma tazminatının iki günlük konaklama bedelinin müşteriden mahsup
edilmesi halinde feshedilir.
9/C – Tesis Yönetiminin insiyatifi halinde sözleşmenin feshine karar verilmesi durumunda;
Erken rezervasyon indirimi, peşin ödeme ve kampanyalı yapılan promosyondan doğan
indirimler geçersizdir. İade ancak indirimsiz ve net fiyattan hesaplanarak müşteriden tahsil
edildiği takdirde gerçekleşir.
9/D – Bu sözleşme cayma tazminat bedeli iki günlük ücret karşılığı; iki gece olarak
hesaplanır.
10/A - Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda ORDU mahkemeleri ve icra daireleri
yetkilidir.
11/A- Taraflar arasında iki nüsha olarak tanzim edilmiş bulunan işbu konaklama sözleşmesi
taraf yetkililerince tüm ekleri ile birlikte üç nüsha ve 11 madde olarak tanzim edilmiş,
okunmuş, kontrol edilerek kabul edilmiştir. Taraflar karşılıklı kabul ettikleri, taahhüt ve
edimlerini birlikte imza altına alarak kabul ve teyit etmişlerdir. Konaklamaya katılacak olan
ve bu sözleşmede adları yazılı tüketiciler adına işbu konaklama sözleşmesini kabul eden ve
taraf adına vekaleten imzalamış olduğu kişilere karşı tüm hukuki sorumluluğun kendisine ait
olduğunu ayrıca kabul ve taahhüt etmiştir.